BIRŽIEČIAI

Rašytojų Almos Karosaitės ir Algimanto Zurbos naujų knygų pristatymas

    Lapkričio mėn. 4 d. Vilniaus m. Garbės piliečiui monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui prie Šv. Rapolo bažnyčios buvo atidengta skulptūra.

       Šioje bažnyčioje vikaru adjutorium jis dirbo nuo 1975 iki 1989 metų.

       Skulptorius Jonas Gencevičius.

       Vienos savo kelionių motociklais metu Buriatijoje,  Mongolijos pasienyje Mondy gyvenvietėje mes užtikome lietuvio šeimą. Svetingai priimti, išgirdome, kad šeimininkas(dešinėje), tarnaudamas tuometinėje armijoje, įsimylėjo mergaitę–sibirietę, vedė. Buvo grįžę į Lietuvą, bet nerado kur gyvent. Mondy gimė dvi dukros, studijuojančios Irkutske, besidominčios Lietuva. Pamenu, vienos vardas Marija, kitos– Valė ar Veronika. Mes jiems pasakojome, dainavome. Žmona maloni, rūpestinga. Kaip dabar sakoma,– tokia meilės emigracija...

        Šeimoje niekas nebekalbėjo lietuviškai. Ir beveik nesuprato. Pamenu, tėvas iš Biržų krašto. Kairėje– mano bendražygis  biržietis Algis Butvydis. Kitą dieną ant aplinkinių kalvų(sopkų) Javomis važinėjome po žydinčių edelvaisų pievas...

AUKŠTAIČIŲ GEGUŽINĖ. 2010m. birželio mėn. 19d. VINGIO PARKAS, "LAKŠTINGALA"

         Kas ilgai ir labai teisingai gyvena, turbūt pastebėjo, kad likimas anksčiau ar vėliau tai įvertina ir, žiūrėk, kartais atsiunčia tau malonią dovaną.

         Kaip tik taip nutiko mano bičiuliui biržiečiui Adui, kuris gegužinėje sutiko savo Pirmąją Meilę...

          Ech, kad taip nugramdžius ir toli nutrenkus tuos 50 metų, kai laiko žirgai nešė visai ne į tą pusę!

         Kas buvo,– pražuvo...

         Baltu pavydu tau pavydėjom, Adai!

 

         O Vingio parke pylė lietus. Ir "gimtosios Apasčios krantai" buvo šlapi šlapi.

         Visai kaip prieš 50 metų.

Svetainė tvarkoma LINUX MINT operacinėje sistemoje REKONG naršyklės pagalba

NAUJIENOS:

Jonas Minkevičius ir Skapiškio teatras ,,Stebulė" pas Vilniaus kupiškėnus

Moto žygis  po centr. ir šiaurinį  Tian Šanį 1979 m.

Moto  žygis iš Sajanų į Altajų 1976m.

Moto žygis iš vakarų Tian Šanio į centrinį ir vidurinį 1975m.

Moto žygis iš  vakarų Altajaus į centrinį 1974 m.

Moto žygis po Buriatiją, Chakasiją, Tuvą, Olchono salą 1973 m.

Moto žygis  po Tian Šanį 1972 m.

JŪSŲ SIELOS DŽIAUGSMUI:

KALNUOS JOŠINO AŠ KLAJOJAU ILGAI ILGAI...

DEBESĖLIS APGAVO MANE

ŽIEDUOTA VYŠNIA APSIMETĘS.

                   Macua Basio

 

BIČIULI, NEPRAMIEGOK PAGIRIOMIS

IR ANTRO RYTO PAVASARIO,

NELYGINANT GĖLĖ, GRAŽAUS!

                     Macua Basio

AŠ SVEČIAS VYŠNIŲ ŽYDINČIŲ

BUVAU NEI DAUG, NEI MAŽAI,–

DVIDEŠIMT DIENŲ LAIMINGŲ.

                     Macua Basio

KAI AŠ BERNIUKAS BUVAU,

DAŽNAI GELBĖDAVO DIEVAS MANE

NUO RIKSMO ŽMONIŲ IR RYKŠČIŲ,

AŠ ŽAISDAVAU LAIMINGAS, RAMUS

SU GĖLĖMIS GIRAITĖS.

IR DANGAUS DVELKSMAI

ŽAISDAVO SU MANIMI.

                  Friedrich Hiolderlin

 

Dvasia veržės aukštyn, meilė traukė

Grakščiai ją žemyn! Kančia lenkė valdingai;

Taip prabėgęs aš būvio vingius,

Grįžtu, iš kur atėjau.

           Friedrich Hiolderlin

Puikioji saule,leiskis! Jie niekino

Šventumą tavo, jie nepamatė net,

Kaip tyliai, skaidriai ir didingai

Vargdieniui žmogui patekėjai tu.

               Friedrich Hiolderlin

Nuoširdžiai dėkoju Vytautui Varškevičiui, Levui Mileriui, Kęstučiui Žuromskui

ir JIMDO komandai iš Hamburgo be kurių reikšmingos ir savalaikės pagalbos ši svetainė nebūtų išvydusi pasaulio.

        Vilius Naujikas