ROKIŠKĖNUOSE 1960–1966 m.

ROKIŠKIO KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖ 1966m.

MANO GARBŪS SVEČIAI- ROKIŠKĖNAI

Rokiškio krašto Garbės pilietis LKP Pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime paskelbė, kad Vilniaus Katedra grąžinama tikintiesiems

1988m. spalio mėn. 22–23 d.

PREZIDENTAS ALGIRDAS MYKOLAS BRAZAUSKAS. 1992–1998m.– RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, EKONOMIKOS MOKSLŲ DAKTARAS, ROKIŠKIO KRAŠTO GARBĖS PILIETIS

(Medžioklės trofėjų parodoje Radvilų rūmuose 2008m.)

MOKSLO IR KULTŪROS ISTORIKAS LIBERTAS KLIMKA

               Science and culture historian Libertas Klimka

VYSKUPAS JUOZAS TUNAITIS

Rokiškio krašto Garbės pilietis

Kai niekam nežinomas fotografas Vilius N. svečiavosi pas dar pasauliui nežinomus tapytojus Moniką ir Rimą Bičiūnus. Pandėlys, 1966m.

a.a.TAPYTOJA MONIKA BIČIŪNIENĖ–Rokiškio krašto Garbės pilietė

TAPYTOJAS RIMAS BIČIŪNAS

A painter Rimas Biciunas

AKTORĖ MONIKA BIČIŪNAITĖ

A actress Monika Biciunaite

TAUTODAILININKAS–SKULPTORIUS a.a. LIONGINAS ŠEPKA 1968m.

VENANTAS MAČIEKUS–EKONOMISTAS, KRAŠTOTYRININKAS

Rokiškio krašto Garbės pilietis

  EDMUNDAS ANTANAS RIMŠA–ISTORIKAS, HERALDIKAS

  Rokiškio krašto Garbės pilietis

ROKIŠKIO KRAŠTO GARBĖS PILIETĖ OPEROS DAINININKĖ IRENA JASIŪNAITĖ

SU VYRU POETU VYTAUTU BLOŽE(Apie 1967 m.)

IRENA JASIŪNAITĖ PUČINIO OPEROJE "ČIO ČIO SAN"

(Su dainininke Vlada Mikštaite)

DAILĖTYRININKAS  a.a.VLADAS GASIŪNAS

A art critic Vladas Gasiunas

FOTOGRAFAS VILIUS JASINEVICIUS

TAUTODAILININKAS–SKULPTORIUS (...VIZBARAS?) 1966 m.

KINO DOKUMENTININKAS GEDIMINAS SKVARNAVIČIUS

JAUNOJI KAZLIŠKIO POETĖ ALGIMANTA KAZLAUSKAITĖ 1960m.

(Nūnai Kriaunų Ragana)

Svetainė tvarkoma LINUX MINT operacinėje sistemoje REKONG naršyklės pagalba

NAUJIENOS:

Jonas Minkevičius ir Skapiškio teatras ,,Stebulė" pas Vilniaus kupiškėnus

Moto žygis  po centr. ir šiaurinį  Tian Šanį 1979 m.

Moto  žygis iš Sajanų į Altajų 1976m.

Moto žygis iš vakarų Tian Šanio į centrinį ir vidurinį 1975m.

Moto žygis iš  vakarų Altajaus į centrinį 1974 m.

Moto žygis po Buriatiją, Chakasiją, Tuvą, Olchono salą 1973 m.

Moto žygis  po Tian Šanį 1972 m.

JŪSŲ SIELOS DŽIAUGSMUI:

KALNUOS JOŠINO AŠ KLAJOJAU ILGAI ILGAI...

DEBESĖLIS APGAVO MANE

ŽIEDUOTA VYŠNIA APSIMETĘS.

                   Macua Basio

 

BIČIULI, NEPRAMIEGOK PAGIRIOMIS

IR ANTRO RYTO PAVASARIO,

NELYGINANT GĖLĖ, GRAŽAUS!

                     Macua Basio

AŠ SVEČIAS VYŠNIŲ ŽYDINČIŲ

BUVAU NEI DAUG, NEI MAŽAI,–

DVIDEŠIMT DIENŲ LAIMINGŲ.

                     Macua Basio

KAI AŠ BERNIUKAS BUVAU,

DAŽNAI GELBĖDAVO DIEVAS MANE

NUO RIKSMO ŽMONIŲ IR RYKŠČIŲ,

AŠ ŽAISDAVAU LAIMINGAS, RAMUS

SU GĖLĖMIS GIRAITĖS.

IR DANGAUS DVELKSMAI

ŽAISDAVO SU MANIMI.

                  Friedrich Hiolderlin

 

Dvasia veržės aukštyn, meilė traukė

Grakščiai ją žemyn! Kančia lenkė valdingai;

Taip prabėgęs aš būvio vingius,

Grįžtu, iš kur atėjau.

           Friedrich Hiolderlin

Puikioji saule,leiskis! Jie niekino

Šventumą tavo, jie nepamatė net,

Kaip tyliai, skaidriai ir didingai

Vargdieniui žmogui patekėjai tu.

               Friedrich Hiolderlin

Nuoširdžiai dėkoju Vytautui Varškevičiui, Levui Mileriui, Kęstučiui Žuromskui

ir JIMDO komandai iš Hamburgo be kurių reikšmingos ir savalaikės pagalbos ši svetainė nebūtų išvydusi pasaulio.

        Vilius Naujikas